Werf: Jac.F. Smit

in Vierverlaten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Jac.F. Smit".

Algemeen

De werfcode is: =JFSmit-Vierverlaten
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Perceel C99 en C100 aan de ZZ van het Hoendiep - eigenlijk in Hoogkerk in Vierverlaten.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 17 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Deze werf is een vervolg op de werf J.J. Mulder, werf De Koningspoort in Vierverlaten.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Barkmeijer, scheepswerf De Koningspoort in Vierverlaten.

Bijzonderheden

Volgens Snijder neemt Jacobus Franciscus Smit de werf van Wolter Mulder in 1916/1917 over. Failliet in 1930, waarna de Gebr. Barkmeier de werf overnemen.

Wormgoor haalt op blz. 141 de ongepubliceerde herinneringen van D. Barkmeijer aan: "Jacobus Franciscus Smit (1875-1973) die eerst een werf in Sappemeer had, kocht in 1916 de werf Koningspoort [Die toen nog niet zo heette, JS] in Vierverlaten, bij Hoogkerk. Hij verwachtte daar grotere schepen te kunnen bouwen maar kwam enigszins bedrogen uit. Breder kon wel, maar niet zo breed als hij wilde. Een van zijn nieuwe schepen werd eerst met moeite door de spoorbrug in Vierverlaten getrokken en bleef vervolgens in de brug in Hoogkerk [ik neem aan de Kinderverlatenbrug] in Hoogkerk vastzitten."

Volgens de metingen was er voor 1916 ook al een werf van een andere J.A.C. Smit (en dus niet Jac. F. Smit) in Vierverlaten. Deze heb ik apart opgenomen. (Werfcode: JACSmit-Vierverlaten)

(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!