Werf: J.J. Mulder, werf De Koningspoort

in Vierverlaten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.J. Mulder, werf De Koningspoort".

Algemeen

De werfcode is: =Mulder-Vierverlaten
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Perceel C99 en C100 aan de ZZ van het Hoendiep - eigenlijk in Hoogkerk in Vierverlaten.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 195 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 113 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1868.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jac.F. Smit in Vierverlaten.

Bijzonderheden

Gestart in 1856 door Jacob Jans Mulder. In 1893 overgenomen voor fl 8.000 door zoon Wolter Mulder, in 1917 verkocht aan Jac. F. Smit uit Sappemeer (zie JFSmit-Vierverlaten) voor fl 27.500.. Interessant: in de metingen komt tot 1901 nog J. Mulder voor. De naam "Koningspoort" wordt sowieso maar één keer vermeld. De huidige werf "De Koningspoort" in Rotterdam is opgebouwd met de inventaris van deze werf.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!