Werf: Fa. S. Beffers en Zonen

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. S. Beffers en Zonen".

Algemeen

De werfcode is: =Beffers-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wittenburgergracht t.h.v. de Tweede Wittenburgerdwarsstraat in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 53 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 46 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1985.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf D. Broerse, werf Het Groenland in Amsterdam.

Bijzonderheden

Dit is min of meer de voortzetting van de werf "Het Groenland" van D. Broerse en zonen. In 1910 mag timmerman Jan Beffers van die werf in een gehuurde loods van de werf voor zichzelf beginnen. Zijn zoon Simon trouwt later met de dochter van Dirk Broerse. Vader en zoon Beffers verhuizen in 1927 naar het terrein van de Marinewerf op Kattenburg, één eiland verderop. Volgens het telefoonboek uit 1932: Helling 1. Maar dat terrein wordt in de Tweede Wereldoorlog gevordersd voor de Duitsers, dus dan komt Simon terug in de werf van Broerse. In de jaren zestig neemt Simon Beffers de werf officieel over en hij draagt later de werf over aan zijn zoons Simon, Piet en Gerard. De werf blijft echter S. Beffers en Zonen heten.

In 1980 bouwt Simon Beffers voor zichzelf een tjalkje, de Anna. In de jaren tachtig gaat hij (volgens 1018 Magzine) nog samen met Gerrit van Rossum, maar dat kan het tij niet doen keren. In 1999 wordt de werf door de gemeente uitgekocht en het terrein gesaneerd.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!