Werf: A.van Bennekum Machinefabriek & Scheepswerf

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A.van Bennekum Machinefabriek & Scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =Bennekum-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 274 in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 38 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Delta werf B.V. in Sliedrecht.

Bijzonderheden

Deze werf bouwde voornamelijk sleepboten en, later, duwboten. Moet een relatief moderne werf geweest zijn die zowel werk uitbesteedde als onderaannemers inhuurde, wat niet gebruikelijk was in de jaren '50 en '60. De werf bouwde sleepboten voor zowel Wijsmuller (zee-sleepboten) als Goedkoop (havensleepboten), beide in IJmuiden/Amsterdam. Opmerkelijk is dat de werf geen boten bouwde voor Smit Internationale. In 1971 overgenomen (door wie en waarom?) en de naam is toen veranderd in Delta Werf. Zie aldaar.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!