Werf: Berg

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Berg".

Algemeen

De werfcode is: =Berg-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Sappemeer.

Er staan 24 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1887.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jac. Smit in Sappemeer.

Bijzonderheden

In de regio Hoogezand-Sappemeer-Kalkwijk waren verscheidene werven van de familie Berg. Wormgoor noemt op bladzij 98 vier werven van een Berg: "Zo gaf de gemeente Sappemeer in 1843 aan dat op de twee werven van Roelof Gerrits Berg twaalf volwassen knechten werkten en een jongen. Bij zijn broer Jelle Gerrits Berg werkten zeven knechten en een jongen, net zoals bij neefje Roelof Feddes Berg [...]." Dat was dus wel 50 jaar voor de metingen.

Voor de daaropvolgende periode noemt Wormgoor op bladzij 145 nog een aantal werven van Berg. Vóór 1880 Gerrit Roelfs Berg, die ten onder ging in de crisis van 1880. Vervolgens Jelle Berg, die (Wormgoor noemt geen jaartal) zijn werf sluit wegens gebrek aan opvolging. Tenslotte Johannes Berg: "De enige die zijn bedrijf had gemoderniseerd, stalen schepen bouwde en een machinefabriek was gestart, verhuisde omstreeks 1903 naar Delfzijl." Tantaliserend is dat ze dan weer geen beginjaar voor die werf geeft.
Hoe dan ook, ik kan ze aan de hand van de metingen toch niet uit elkaar houden, dus ik schrijf alle metingen toe aan "Berg". De meeste metingen (en zeker de metingen waarbij staat J. Berg) gaan waarschijnlijk over schepen van de werf van Johannes Berg.

Van Roelof Feddes Berg is bekend dat die in 1853 de werf van Klaas Jans Mulder overnam - de werf die uiteindelijk zou worden overgenomen door Wolthuis en thans museumwerf is. Dat zou de R. Berg kunnen zijn die enkele keren in de metingen voorkomt. Hier valt nog wat uit te zoeken!

Na 1903 werd op het terrein waar Johannes Berg actief was de werf van Jac. Smit gevestigd.

Die ene meting die (mei 2020) als bouwjaar 1989 heeft staan is een verschrijving. Doorgegeven aan George Snijder.

In de tweede helft van de 20e eeuw is er een arkenbouwer Berg in Hoogezand actief. Dat is natuurlijk een heel andere werf. Zie Berg-Hoogezand.

(JS. mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!