Werf: Jac. Smit

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Jac. Smit".

Algemeen

De werfcode is: =JacSmit-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Sappemeer.

Er staan 45 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 24 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk kustvaartuigen (coasters), maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Berg in Sappemeer.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jac.F. Smit in Vierverlaten.

Bijzonderheden

Volgens Jaques Smit (een kleinzoon) in Werftijdingen heette de werf in 1905: "Jac. Smit, Sappemeer-Oost, IJzeren Scheepsbouw en Reparaties". Jac. Smit leefde, volgens datzelfde artikel, van 1875 tot 1973.

Wormgoor bevestigt het bestaan van deze werf in 1915, zij het slechts in een voetnoot (op blz. 141). Verderop (op blz. 145) schrijft ze: "Johannes Berg [...] verhuisde in 1903 naar Delfzijl. Het werfterrein werd twee jaar later verhuurd aan Jacobus Smit, die het weer als werf in gebruik neemt." Dat matcht dus niet met de eerste vermelding van een schip van Smit uit 1904. In dit geval ben ik geneigd de meter te volgen: Wormgoor is vaker vaag over jaartallen.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum (thans in ombouw naar museum voor Groninger Geschiedenis) bezit/bezat twee halfmodellen van schoeners die op deze werf gebouwd zijn. De werf bouwde dus ook zeeschepen - coasters, zou je tegenwoordig zeggen.

Smit verliet deze werf in 1917 en begon opnieuw in Vierverlaten, waar hij dacht grotere schepen te kunnen bouwen.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!