Werf: N.A. Bernhard jr. scheepsbouwwerf De Overtoom

in Oostzaan

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.A. Bernhard jr. scheepsbouwwerf De Overtoom".

Algemeen

De werfcode is: =Bernhard-Oostzaan
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oostzanerdijk 19 in Oostzaan.  

Er staan 174 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 120 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1973.

Deze werf is een vervolg op de werf Fa. G. van Dongen, werf 'Wilhelmina' in Oostzaan.

Bijzonderheden

Let op: de Oostzanerdijk (en het omliggende gebied) is in 1921 geannexeerd door Amsterdam.

Er zijn in de periode dat de scheepsmetingen geregistreerd werden verscheidene werven van ten minste twee verschillende Bernhards.
Het grote onderscheid zijn de twee werven van N.A Bernhard aan de ene kant, en die van H. Bernhard aan de andere kant.
H. Bernhard had in de genoemde periode twee werven, beide genaamd "Het Jacht", een in Amsterdam en een in Nieuwendam.
N.A. Bernhard had ook twee werven, beide genaamd De Overtoom: een in Amsterdam en een in Oostzaan.
Dan zijn er nog enkele vermeldingen van een werf Bernard in Zaandam. Ik denk dat dat De Overtoom in Oostzaan geweest is, maar ik weet het niet zeker. Dus die heb ik als aparte werf opgevoerd.
Als er in de meting bij de werf alleen maar staat "Bernhard" en bij de plaats Amsterdam toon ik die meting zowel bij H. Bernhard als bij N.A. Bernhard in Amsterdam. Caveat Lector! (JS, juli 2019)


De wervenlijst (en ook de foto's) van de vereniging De Binnenvaart suggereren dat de werf gedurende enige tijd verhuurd is geweest aan S. Seijmonsbergen. Daar is m.i. geen bewijs voor, althans niet uit de liggers van de Scheepsmetingsdienst. In tegendeel: Bernhard en Seijmonsbergen waren concurrenten!
(JS, juli 2019)

Er zijn een 9-tal metingen van dekaken die gebouwd zijn bij Bernhard in Zaandam. Daar is niets over terug te vinden. Waarschijnlijk ging het om deze werf in Oostzaan, maar dat is niet zeker, dus ik heb die werf apart opgevoerd.

Nog een probleempje: In 1912 en 1913 kom ik ineens een zevental metingen tegen met als bouwer Scheepswerf 't Jacht in Oostzaan. Dit kan niet kloppen, in Oostzaan zat de andere Bernhard met de werf De Overtoom. Gaat de naam voor of gaat de plaats voor? Ik kies er laf voor om deze dekschuiten bij BEIDE Bernhards op te sommen. Caveat Lector!
(JS, dec 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!