Werf: Fa. G. van Dongen, werf 'Wilhelmina'

in Oostzaan

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. G. van Dongen, werf 'Wilhelmina'".

Algemeen

De werfcode is: =Dongen-Oostzaan
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oostzanerdijk 19 in Oostzaan.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. Pauw in Oostzaan.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.A. Bernhard jr. scheepsbouwwerf De Overtoom in Oostzaan.

Bijzonderheden

Let op: de Oostzanerdijk is in 1921 geannexeerd door Amsterdam.

Slechts 4 metingen van 2 schepen: een dekschuit en een schroefstoomschip.

Er was tegelijkertijd nog een Van Dongen actief: C. van Dongen in Zaandam. Die wordt door de wervenlijst van De Binnenvaart als aparte werf opgevoerd. Ik sluit me daar maar bij aan, wegens gebrek aan bewijs voor het een of het ander.
(JS, dec. 2019)

Volgens het Werfportret van de werven van de familie Bernhard op de website van De Binnenvaart is deze werf in 1909 overgenomen door N.A. Bernhard Sr. Van Dongen zou de werf in 1904 overgenomen hebben van J. Pauw.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!