Werf: Bijker's Aannemingsbedrijf NV, IJsselwerf

in Gorinchem

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bijker's Aannemingsbedrijf NV, IJsselwerf".

Algemeen

De werfcode is: =Bijkers-Gorinchem
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Gorinchem.

Er staan 57 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1946.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. IJsselwerf in Gorinchem.

Bijzonderheden

In het Archief van Kon. Mij de Schelde (vanaf 1959 eigenaar van Bijkers) zit een stuk uit 1958: "Stuk betreffende de viering van het 25-jarig jubileum." M.I. mogen we daaruit opmaken dat Bijkers in 1933 is opgericht. De IJsselwerf heeft in ieder geval al in 1923 schepen gebouwd, volgens de metingen. Mijn mening is (en daarmee wijk ik af van De Binnenvaart) dat Bijkers ergens in of na WO. II de IJsselwerf gekocht heeft.

Hoe dan ook, volgens Van Beusekom werd Bijkers al in 1964 overgenomen door De Vries Robbé.

Van Beusekom zegt ook tussen neus en lippen door dat de IJsselwerf weer een voortzetting zou zijn van de Werf Fortuna.

De ene meting (R25193N) van een drijvende bok uit 1959 die wordt toegegeschreven aan Bijkers Aannemingsbedrijf in Vlissingen is begrijpelijk omdat juist in dat jaar de Kon. Mij de Schelde Bijkers had overgenomen. Maar de productie bleef gewoon in Gorinchem, dus ik reken dat schip onder deze Bijkers.

Er was een tweede werf van een Bijkers in Zwijndrecht (zie: =Bijkers-Zwijndrecht). Dat was van een zoon van Bijkers uit Gorinchem, maar er was geen formele band tussen beide bedrijven.

(JS, april 2019, bijgewerkt juni 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!