Werf: Bijlsma Shipyard B.V.

in Lemmer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bijlsma Shipyard B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Bijlsma-Lemmer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sluisweg 13-16, 8531 DJ Lemmer in Lemmer.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 2007.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 2010.

Deze werf is een vervolg op de werf Scheepswerf Volharding Fa. G. Bijlsma en Zn. in Wartena / Warten.

Bijzonderheden

De kern van de werfactiviteiten van Bijlsma lag vanaf 1903 in Wartena. De brug in het Langdeel bij Leeuwarden werd echter meer en meer een flessenhals. Uiteindelijk besloot Bijlsma, in 1990, om de afbouw van zijn schepen te doen bij Amels in Lemmer. Dat was een dure oplossing, waarbij Bijlsma in feite een concurrent subsidieerde. Dus kocht Bijlsma die werf in Lemmer in 1994 en doopte hem om in Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. Directeur daar werd Wiebe Bijlsma. Hij liet een grote hal bouwen -- in feite een overdekt dok -- van 135 bij 20 meter. De gemeente Lemmer investeerde mee en construeerde achter en naast het dok een afbouwpier. Onderaannemers konden (en kunnen) zich naast het dok vestigen, de lijnen waren kort. Trots noemde Arend Bijlstra het geheel: "De modernste scheepswerf van Nederland." Tussen 1997 en 2004 heeft Bijlsma in Lemmer 20 schepen gebouwd. dat ging een tijdlang heel goed, maar in 2001 kwam er een neergang in de Nederlandse scheepsbouw. De financieringslasten van de werf in Lemmer waren hoog en de ING kreeg koude voeten. Onderhandelingen over herfinanciering mislukten en in 2003 ging eerst de werf in Wartena failliet, en minder dan een jaar later de werf in Lemmer.

De rol van de ING bank bij het faillissement van de werf in Lemmer is heel merkwaardig, om het voorzichtig te zeggen. De bank had al in de herfst van 2003, dus een half jaar vóór het faillissement, een gegadigde voor overname nà het faillissement. Omdat de bank bij het faillissement alle activa van de werf bezat kon de curator geen kant op en moest wel akkoord gaan met die kandidaat. En dus werd de werf in Lemmer uit het faillissement overgenomen door de VeKa groep uit Werkendam, die ook een aantal medewerkers van de failliete werf overnam, waaronder Arend en Roel Bijlsma. De curator was overigens niet erg gelukkig met de manier van werken van de bank en sprak zelfs van "paulianeus handelen" (handelen met voorkennis bij een faillissement, een betrekkelijk zware beschuldiging).
VeKa importeert casco's van binnenschepen uit Roemenië en China, en laat die in Lemmer afbouwen. Daarnaast wordt er nog steeds nieuwbouw van kleine en middelgrote zeeschepen verricht, waaronder enkele "Bijlsma Traders 6000": de grootste door Bijlsma ontworpen standaard-coasters, van 103 meter lang en 6.000 ton laadvermogen (zijn dat nog "coasters"?). In eerste instantie bleef de naam Bijlsma verbonden aan de werf: na de doorstart noemde VeKa de werf een tijdlang "Bijlsma Shipyard B.V." De naam Bijlsma is in 2022 echter van de bedrijfshal in Lemmer verdwenen.

Deze zes metingen wijken af van de meeste metingen in de database. Vrijwel alle metingen komen uit de Liggers van de Scheepsmetingsdienst. Deze zes metingen zijn alle rechtstreeks afkomstig van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die de metingen sinds 1988 digitaal bijhoudt. Er zijn geen details bekend over deze metingen.

(JS, augustus 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!