Werf: Boele en Pot

in Bolnes

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Boele en Pot".

Algemeen

De werfcode is: =BoelePot-Bolnes
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Bolnes (Thans gem. Ridderkerk.).

Er staan 116 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 60 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1897.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Boele's scheepswerven en Machinefabriek Bolnes in Bolnes.

Bijzonderheden

Dit was een samenwerking van de werven P. Boele Pzn. in Slikkerveer en Gebroeders Pot in Bolnes. Opgericht in 1896, hernoemd in 1915 naar N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek. (Zie aldaar)

- Alle metingen waarin op de een of andere manier "Boele" voorkomt en als plaats "Bolnes" ken ik tussen 1896 en 1915 toe aan Boele en Pot en na 1915 aan de NV Boele's Scheepswerven en Machinefabriek, vestiging Bolnes. Dat is eigenlijk niet correct, want de werf veranderde niet in 1915, alleen de rechtsvorm veranderde. Maar voor het begrip is het wel zo duidelijk.
- Alle metingen die op de een of andere manier "Weduwe Boele" of "C. Boele" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van de Weduwe C. Boele.
- Alle metingen die expliciet "P. Boele" of "Boele Pzn" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van P. Boele in Slikkerveer. Daar komt een aantal keren "Boele en Pot" in voor. Ik beschouw dat als een fout van de scheepsmeters: Boele en Pot was de werf in Bolnes. Maar de werf in Slikkerveer stond tussen 1896 en 1916 onder hetzelfde management, dus de fout is begrijpelijk. Ik laat dus de plaatsnaam voor de werfnaam gaan.
- Voor alle zekerheid: alle vermeldingen in de metingen van "Boele en Pot" vóór 1896 en na 1916 zijn sowieso een anachronisme. Boele en Pot bestond alleen te Bolnes en alleen tussen 1896 en 1916.
- Hetzelfde geldt voor alle vermeldingen van de werf in Bolnes vóór 1896: toen was er nog geen werf van Boele in Bolnes, en dus ken ik die metingen toe aan de werf in Slikkerveer.
- Dan blijft een grote restcategorie over: "Boele" zonder meer in Slikkerveer. Dat kan dus zowel de Weduwe C. Boele en Zn. zijn als P. Boele Pzn. Ik ken die metingen arbitrair toe aan de P. Boele Pzn, ik heb namelijk het idee dat dat een (veel) grotere werf was. Daar zullen dus fouten inzitten. Caveat Lector!

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!