Werf: Fa. Bos en Dijkman

in Ruischerbrug

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. Bos en Dijkman".

Algemeen

De werfcode is: =BosDijkman-Ruischerb
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Damsterdiep / Eemskanaal, kantoor Heereweg 67 Groningen in Ruischerbrug.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 13 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Wed. IJ de Jong in Ruischerbrug.

Bijzonderheden

Bos en Dijkman was een aannemingsbedrijf uit de stad Groningen Op 1 januari 1925 nemen ze de werf van de Wed. Y de Jong over.

Ik breng hier ook 2 schepen (3 metingen) onder die ten onrechte zijn toegescheren aan (de stad) Groningen (JS, april 2019)

2 schepen hier gebouwd op MarHistData

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!