Werf: Wed. IJ de Jong

in Ruischerbrug

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. IJ de Jong".

Algemeen

De werfcode is: =Jong-Ruischerbrug
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Damsterdiep / Eemskanaal in Ruischerbrug.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 34 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1923.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Fa. Bos en Dijkman in Ruischerbrug.

Bijzonderheden

Is dit dezelfde werf als Wed. J. de Jong in Garmerwolde? Die twee dorpen liggen tegen elkaar aan. Maar deze wordt in de meeste gevallen (op een na) door de scheepsmeters omschrijven als Wed. IJ de Jong, die in Garmerwolde consequent als Wed. J. de Jong. Op Kustvaartforum echter een foto van de werf De Onderneming, Wed. J. de Jong, Ruischerbrug. Ik heb besloten er twee werven van te maken (JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!