Werf: K. Broek

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "K. Broek".

Algemeen

De werfcode is: =Broek-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wijk 11, no 699 (Tegenover de Stoombootkade, waar nu de Harm Smeengekade is) in Meppel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1864.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1864.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf G.J. van Goor in Meppel.

Bijzonderheden

Hoewel slechts één meting (A1996N) was dit een serieuze werf . Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal werd hij "ergens 'halverwege' de negentiende eeuw" overgenomen door Van Goor.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!