Werf: G.J. van Goor

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.J. van Goor".

Algemeen

De werfcode is: =Goor-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wijk 11, no 699 (Tegenover de Stoombootkade, waar nu de Harm Smeengekade is) in Meppel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 71 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1878.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf K. Broek in Meppel.

Bijzonderheden

Geheugen van Drenthe: "In 1929 werd dit werfterrein aangekocht door de gemeente die het hellinggat liet dempen en er een woonwijk neerzette."

Eén meting (R18494N uit 1911) vermeldt "Van Goor en Spiekman" . Die zaten niet in Meppel maar in Zwartsluis. Die werf heette echter oorspronkelijk ook Van Goor, en pas vanaf 1917 Van Goor en Spiekman. Daar er expliciet Meppel als werfplaats staat reken ik hem hier bij Van Goor in Meppel. (JS, 1ug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!