Werf: Neerlandia, Gebr. Brouwer en van Dijk

in Haarlem

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Neerlandia, Gebr. Brouwer en van Dijk".

Algemeen

De werfcode is: =BrouwDijkNeerl-Haarl
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oostzijde Spaarne, eigenlijk al in Schoten in Haarlem (Exclusief Schoten (thans Haarlem-Noord).).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 45 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 29 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij in Haarlem.

Bijzonderheden

Volgens het Haarlem's Dagblad van 18 januari 1956 is deze werf in 1900 begonnen.

Uit het Haarlem's Dagblad van 8 november 1910: "Aan de werf Neerlandia firma Gebr. Brouwer en Van Dijk te Schoten is opgedragen de bouw van een stalen passagiersboot te leveren aan een Russische firma te Moskou. Het vaartuig zal volgens nieuw systeem vervaardigd worden. Wel blijkt hieruit dat de Hollandsche scheepsbouw in het buitenland nog hoog aangeschreven staat."

In 1912 gaat Van Dijk naar Spaarndam, waar hij een eigen werf, Hollandia, begint. Brouwer gaat alleen verder. Opvallend is dat vanaf dat moment ook de naam Neerlandia niet meer in de metingen gebruikt wordt.

De werf wordt op 1 december 1916 overgenomen door de Haarlemsche Scheepbouwmaatschappij. Opvallend is dat het krantenbericht uit 1956 (ter gelegenheid van 50 jaar HSM) nog steeds spreekt van Brouwer en Van Dijk. "Er waren toentertijd twee kleine hellingen waar uitsluitend schepen voor de binnenvaart werden gebouwd."

(JS, juni 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!