Werf: N.V. Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij

in Haarlem

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =Haarlemsche-Haarlem
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noorder Buitenspaarne, oostzijde (Industriehaven) in Haarlem (Exclusief Schoten (thans Haarlem-Noord).).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 290 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 183 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Deze werf is een vervolg op de werf Neerlandia, Gebr. Brouwer en van Dijk in Haarlem.

Bijzonderheden

De werf wordt op 1 december 1916 opgericht. Het terrein wordt overgenomen van de werf Neerlandia van de Gebr. Brouwer en Van Dijk, die toen al 4 jaar uit elkaar waren.

In december 1916 zijn zogenaamde "oprichtersbewijzen" uitgegeven, een soort aandelen. Hieruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de werf 600.000 gulden was. Overigens blijkt daaruit ook dat de maatschappelijke zetel van de werf in Rotterdam gevestigd was.

In januari 1956 schrijft het Haarlem's dagblad een groot artikel (met foto) over de werf. Geroemd wordt met name de diversiteit aan schepen die de werf bouwt: "Van hoppers tot walvisjagers".

In december 1956 nog een artikel in het Haarlem's Dagblad, nu over het 50-jarig bestaan van de werf. Daaruit blijkt dat de productie van 1932 tot 1936 heeft stilgelegen. (Meting R9733N gaat over een kraanponton die in 1935 is gebouwd.) Uit datzelfde artikel blijkt dat de werf eind 1956 270 arbeiders in dienst heeft.

Er zijn vier metingen uit 1910 (2 schepen) met als werf de HSM. Dat is opmerkelijk omdat de werf pas in 1916 is opgericht. Dus of de datering klopt niet, of die schepen zijn eigenlijk gebouwd bij Neerlndia, de voorloper van de HSM op hetzelfde terrein.

MarHisdata heeft 21 zeeschepen die hier zijn gebouwd in de periode 1918 - 1957. Dredgepoint heeft 6 baggermolens uit de periode 1931 - 1960.

Het scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft een aantal bestekken van schepen die hier gebouwd zijn.

In het Algemeen Handelsblad van 6 januari 1964 wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering geconvoceerd voor 16 januari 1964 waarop een voorstel tot ontbinding en liquidatie van de werf zal worden besproken.

Dan is dus ook meting HN70 buitengewoon interessant, want die gaat over een duwbak die in 1989 bij de HSM gebouwd zou zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Uit een oudere meting van dezelfde bak (A18586N) blijkt dat hij op 10 juni 1960 te water gelaten is.

(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!