Werf: De Citadel, fa. Plaizier en Kool

in Jutphaas

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "De Citadel, fa. Plaizier en Kool".

Algemeen

De werfcode is: =Citadel-Jutphaas
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Jutphaas.

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf G.C. de Groot Scheepswerf en Machinefabriek Vertrouwen in Jutphaas.

Bijzonderheden

De Waard schrijft: 'Vóór 1921, toen Gerrit Cornelis de Groot de werf van Plaisier kocht, droeg deze werf de naam "Citadel". '

Scheepsbouw & Scheepvaart schrijft: "L. Plaizier, scheepsmaker, wonende te Jutphaas, lid der handels vennootschap onder de firma Plaizier & de Kool, exploiteerende de. Scheepswerf „De Citadel” ..."

Maar nu gebeurt er iets raars. Er zijn drie metingen van schepen die gebouwd zijn bij Citadel, all drie braaf gebouwd vóór 1921. Maar er zijn ook drie metingen van schepen die gebouwd zijn bij Plezier en Kool, en die zijn van 1921 en 1922. Zullen we het er maar op houden dat die schepen nog moesten worden afgebouwd toen De Groot de werf overnam? Of zijn Plaizier en Kool toch nog even elders begonnen en meteen weer gestopt? Ik kies voor het eerste (JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!