Werf: G.C. de Groot Scheepswerf en Machinefabriek Vertrouwen

in Jutphaas

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.C. de Groot Scheepswerf en Machinefabriek Vertrouwen".

Algemeen

De werfcode is: =Vertrouwen-Jutphaas
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Jutphaas.

Er staan 54 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 24 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Deze werf is een vervolg op de werf De Citadel, fa. Plaizier en Kool in Jutphaas.

Bijzonderheden

De waard, noot 12: "Dhr. H. Ankerna (bijnaam: die lange), geb. 9-1-1898, overleden 23-2-1989, was in 1939 bij de toenmalige A.B.M. in dienst gekomen als scheepsbouwkundige. Vóór die tijd was hij samen met zijn zwager Jan Loendersloot, geb. 7-9-1904, overleden 3-5-1948, als scheepsbouwkundig tekenaar werkzaam op de scheepswerf "Vertrouwen", de buurwerf van "De Liesbosch". Vóór 1921, toen Gerrit Cornelis de Groot de werf van Plaisier kocht, droeg deze werf de naam "Citadel".
Het was vroeger de gerechtsplaats van de stad Utrecht, met als bijnaam Engelenburg; dieven, moordenaars en ander gespuis werden hier opgehangen. De Groot "trok" Henk Ankerna en Jan Loendersloot aan als mensen van het vak. Toen in 1936 de werf "Vertrouwen" in het geprojecteerde kanaalvlak van het aan te leggen Amsterdamrijnkanaal bleek te liggen, moest de werf verdwijnen."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!