Werf: J.J. Croles

in IJlst

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.J. Croles".

Algemeen

De werfcode is: =Croles-IJlst
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Uilenburg IJlst in IJlst.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 94 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 56 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1852.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij in IJlst.

Bijzonderheden

Bouwer van Tjalken. Zie Skí»tsjehistorie.

Opgericht rond 1770. In 1906 geliquideerd en in 1907 verder als "N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij", maar de naam Croles wordt ook daarna nog veel gebruikt in de metingen. Alle schepen van na 1907 met als bouwer Croles heb ik geboekt bij de Friesche Scheepsbouw Mij, zie aldaar (JS, augustus 2019)

De Friesche wordt in 1911 op zijn beurt overgenomen door Zwolsman (Zie Zwolsman-IJlst). In de metingen komt de werfnaam Zwolsman in IJlst ook al voor in 1902 (meting A8868N). Dat klopt niet, in de meting zelf staat alleen "IJlst". Een overenthousiaste bewerker heeft daar achteraf "Zwolsman" bij gezet. Ik toon dat schip hier onder Croles. (JS, augustus 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!