Werf: N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij

in IJlst

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =Friesche-IJlst
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Uilenburg IJlst in IJlst.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 35 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1911.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J.J. Croles in IJlst.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Zwolsman in IJlst.

Bijzonderheden

In 1906 werd de werf van Croles in IJlst (zie Croles-IJlst) geliquideerd. Op 1 april werd op het terrein een nieuwe werf gestart, de Friesche Scheepsbouw Mij., waar de familie Croles overigens nog geld in bleef steken. De werf is publiek verkocht in 1911 en daarbij opgesplitst. Op een deel van de werf Heeft Evert Zwolsman uit Makkum nog tien jaar schepen gebouwd (zie Zwolsman-IJlst).

De naam Croles werd ook na 1907 in de metingen nog gebruikt. Bij deze werf som ik alle schepen op de bij Croles gebouwd zijn tussen 1907 en 1911 (inclusief) en natuurlijk alle schepen die bij de Friesche Scheepsbouw Mij. gebouwd zijn. (JS, augustus 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!