Werf: Gebr. Zwolsman

in IJlst

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Zwolsman".

Algemeen

De werfcode is: =Zwolsman-IJlst
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Uilenburg IJlst in IJlst.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 32 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. Friesche Scheepsbouw Maatschappij in IJlst.

Bijzonderheden

Dit is de voormalige werf van Croles (zie: Croles-IJlst). Tussen 1907 en 1911 heette die werf Friesche Scheepsbouw Maatschappij (zie Friesche-IJlst). Die werd in 1911 geliquideerd en in kavels geveild.

Skí»tsjehistorie gebruikt de naam "Willem Everts Zwolsman", maar die was volgens de archiefbeschrijving in het Fries Scheepvaartmuseum in 1911 overleden.
Willem Everts uit Makkum, of diens zoon Evert Zwolsman, heeft in 1911 de werf in IJlst, een kavel van de geliquideerde Friesche Scheepsbouwmaatschappij, op een veiling gekocht. Later kwam Klaas Zwolsman (ook een zoon van W.E.) hem daar versterken. Kennelijk werkten ze onder de naam Gebr. Zwolsman, maar die naam wordt niet officieel gebruikt. Na een ruzie tussen Evert en Klaas is het werfterrein in 1920 verkocht aan een houthandel.

In de metingen komt de werfnaam Zwolsman in IJlst ook al voor in 1908 en 1909. Dat klopt niet, in de metingen zelf staat meestal alleen "IJlst". Iemand, de meter zelf of een overenthousiaste bewerker heeft daar achteraf "Zwolsman" bij gezet. Ik toon die metingen onder de Friesche.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!