Werf: G.J. Drenth, IJzeren scheepswerf

in Veendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.J. Drenth, IJzeren scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =Drenth-Veendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Beneden Verlaat in Veendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1897.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Fa. Gebr. Grol en Fikkers in Veendam.

Bijzonderheden

Er is niet veel over deze werf bekend.

In 1901 adverteert Drenth met een tweedehands "in goede staat zijnde" houten schuitje. In januari 1902 adverteert hij drie maal achtereen voor "bekwame scheepstimmerknechten, bekend met houtwerk". In oktober 1902 biedt Drenth een "in besten staat zijnd houten tjalkschip" aan.

Tussen 1902 en 1913 is er verder niets terug te vinden over de werf van Drenth.

De werf zou volgens de literatuur tussen 1905 en 1907 zijn overgenomen door de Gebroeders Grol. Ik vraag me af of dat correct is. Een klein artikeltje in de Nieuwe Veendammer Courant van 15 februari 1913 vermeldt: "— Gebr. Grol en Fikkers alhier zijn onderhands huurders geworden van de scheepswerf van den heer G. Drenth te Veendam." Ik denk dat in de secundaire literatuur de Gebr. Grol en de gelegenheidscombinatie Grol en Fikkers door elkaar gehaald zijn. Qua data kan dat ook beter kloppen: Grol en Fikkers bouwen tussen 1913 en 1915 vermoedelijk een vijftal schepen en dan verdwijnt die werf weer.

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!