Werf: Van Duijvendijk

in Ouderkerk aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van Duijvendijk".

Algemeen

De werfcode is: =Duijvend2a-OuderkIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was IJsseldijk Noord, t.h.v. huidig nummer 63 in Ouderkerk aan den IJssel.  

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1880.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1895.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf C. Snoeij in Ouderkerk aan den IJssel.

Bijzonderheden

Dit is de werf ODK-2a in het boek van Hans van Duivendijk. Eigenaren waren C. van Duijvendijk Lzn, diens weduwe en zoon Leendert. De werf ging in 1897 over naar (neef) C. Snoeij (zie aldaar)

Er zijn drie werven van Van Duijvendijk en Snoeij in Ouderkerk aan de IJssel. Vier metingen geven geen bouwjaar en geen voorletter van de [van} Duijvendijk. Ik vermeld die vier schepen bij deze werf. Caveat Lector!

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!