Werf: C. Snoeij

in Ouderkerk aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. Snoeij".

Algemeen

De werfcode is: =Snoeij-OuderkerkIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was IJsseldijk Noord, t.h.v. huidig nummer 63 in Ouderkerk aan den IJssel.  

Er staan 36 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Van Duijvendijk in Ouderkerk aan den IJssel.

Bijzonderheden

Dit is de voortzetting van de werf van Leendert Czn van Duijvendijk. Hij is kinderloos en schenkt in 1897 de werf aan Cornelis Snoeij, in ruil voor een jaargeld van fl. 240,-- Van Duijvendijk is dan 68 jaar oud. In 1911 vergroot Snoeij de werf. Snoeij sterft in 1946. De werf wordt dan voortgezet door zijn zoons, en sluit uiteindelijk in 1960.

Hans van Duivendijk benoemt deze werf als ODK2-b

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!