Werf: Firma Weduwe Johannes van Duijvendijk

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Firma Weduwe Johannes van Duijvendijk".

Algemeen

De werfcode is: =Duijvendijk1-Krimpen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Boveneind in Krimpen aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 103 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 32 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1942.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Fa. Johannes van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

Niet te verwarren met de latere werf aan de Kortlandse Sluis. Deze wordt apart vermeld. In 1939 wordt deze werf aan het Boveneind deels genaast i.v.m normalisatie van de rivier. Duijvendijk krijgt dan het ouder werfterrein van Otto aan de Kortlandse Sluis toegewezen. Tot 1949 (?) bestaan beide werven naast elkaar, maar deze werf (dus die aan het Boveneind) hoofdzakelijk als reparatiewerf.

Vier metingen van een schip uit 1923 geven foutief aan dat het schip gebouwd zou zijn bij Van Duijvendijk in Krimpen aan de Lek. Er heeft nooit een werf van Van Duijvendijk in KadLek bestaan, dus ik breng die metingen hier onder (JS, sept 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!