Werf: Fa. Johannes van Duijvendijk

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. Johannes van Duijvendijk".

Algemeen

De werfcode is: =Duijvendijk2-Krimpen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kortlandse Sluis, thans IJsseldijk 363 in Krimpen aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 120 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 45 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1954.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Scheepswerf A.J. Otto en Zonen in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

Niet te verwarren met de eerdere werf aan het Boveneind in Krimpen a/d IJssel. Deze wordt apart vermeld. In 1939 wordt de werf aan het Boveneind deels genaast i.v.m normalisatie van de rivier. Duijvendijk krijgt dan het oude werfterrein van Otto aan de Kortlandse Sluis toegewezen. Tot 1949 (?) bestaan beide werven naast elkaar, maar de werf aan het Boveneind hoofdzakelijk als reparatiewerf.

De Kortlandse Sluis is verdwenen, maar er staat op deze plaats (IJsseldijk 350) nog wel een oud stoomgemal dat "Langeland en Kortland" heet.

De werf is actief geweest tot 2004. Delen van het terrein vormen thans een historisch rijksmonument. De oude dwarshelling is vanaf de IJsseldijk in 2021 nog goed zichtbaar.

(JS, mei 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!