Werf: Scheepswerf A.J. Otto en Zonen

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf A.J. Otto en Zonen".

Algemeen

De werfcode is: =Otto-KrimpenIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kortlandsesluis in Krimpen aan den IJssel.  

Er staan 142 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 68 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1869.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Fa. Johannes van Duijvendijk in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

1826 - 1910
Het terrein heeft na 1910 kennelijk braak gelegen en is in 1940 in gebruik genomen door Joh. Van Duijvendijk.

De Kortlandse Sluis is verdwenen, maar er staat op deze plaats (IJsseldijk 350) nog wel een oud stoomgemal dat "Langeland en Kortland" heet. De sporen van de werf zijn nog duidelijk zichtbaar tn noordoosten van IJsseldijk 363.

Een aantal malen staat in de metingen als bouwplaats Stormpolder vermeld, maar de werf van Otto is nooit in de Stormpolder gevestigd geweest. Dat is dus abuis (JS, sept. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!