Werf: N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek 's Lands Welvaren, I.S. Figee

in Maassluis

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek 's Lands Welvaren, I.S. Figee".

Algemeen

De werfcode is: =Figee-Maassluis
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Govert van Wijnkade in Maassluis.  

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Scheepswerf H. de Haas, 'Zorg en Vlijt' in Maassluis.

Bijzonderheden

Isaäc Samuel Figeewas al langer de eigenaar van een werf in Vlaardingen, werf, ook 's Lands Welvaren genoemd (zie: =Figee-Vlaardingen). In 1921 had hij kennelijk zoveel opdrachten dat hij deze werf in Maassluis er bij kocht.

Dit is de voormalige werf van Richter Uitdenbogaardt, die de werf "Frederiksoord" noemde. In 1921 gekocht door Figee die de werf, net als die in Vlaardingen "s Lands Welvaren" noemde. De werf is in 1929 verkocht aan De Haas in Maassluis die hem "Zorg en Vlijt" noemde.

(JS, mei 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!