Werf: Scheepswerf H. de Haas, 'Zorg en Vlijt'

in Maassluis

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf H. de Haas, 'Zorg en Vlijt'".

Algemeen

De werfcode is: =Haas-Maassluis
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Historisch: Olivierstraat. Thans: Govert van Wijnkade 1 in Maassluis.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 61 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 29 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek 's Lands Welvaren, I.S. Figee in Maassluis.

Bijzonderheden

Opgericht in 1879 door Henk de Haas. Tussen 1899 - 1921 o.l.v. zoon Piet de Haas. Tussen 1921 - 1963 diens zoon Henk de Haas. 1963 - 1986: diens zoon Piet de Haas. 1988 - ? diens zoon Govert de Haas.

De werf is in 1986 failliet gegaan en in 1988 doorgestart o.l.v. Govert de Haas.

De verschillende generaties De Haas hebben één voor één de andere werven in Maassluis overgenomen. Omdat die allemaal onder dezelfde naam geëxploiteerd werden is het (aan de hand van de metingen) niet mogelijk om te bepalen welk schip op welke hellingen gebouwd of verbouwd werd. Ik heb daarom alle metingen van De Haas bijeengezet: 61 metingen waaronder 29 eerste metingen (dus waarschijnlijk nieuwbouw).
Oorspronkelijk vooral visserijvaartuigen, thans gespecialiseerd in SAR-vaartuigen en patrouilleboten.

De hellingen aan de Olivierstraat worden al geruime tijd niet meer gebruikt. Omdat dit industrieel erfgoed niet verloren mag gaan is in 2014 de Stichting Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt opgericht die zich ten doel heeft gesteld om de hellingen voor het nageslacht te behouden. Deze werf heeft het financieel moeilijk.

(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!