Werf: B. Fikkers / Gebr. Fikkers / J.Th. Fikkers

in Muntendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "B. Fikkers / Gebr. Fikkers / J.Th. Fikkers".

Algemeen

De werfcode is: =Fikkers-Muntendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hellingwal / Oude Verlaat in Muntendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 445 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 203 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepswerf en Machinefabriek De Liesbosch in Jutphaas.

Bijzonderheden

Dit is de oudste werf van Fikkers, in 1875 opgericht. Hij lag aan het Oude Verlaat op de grens met Veendam. De werf is opgericht door Berend Fikkers (1850 - 1931). In 1909 nemen zijn drie zoons de leiding over, dan gaat de werf verder als Gebr. Fikkers. In 1915 of 1916 nemen zij de werf van Wijnandus Bodewes in Martenshoek over en gaan verder als Gebroeders Fikkers - Martenshoek (zie =GebrFikkers-Martensh). Het lijkt erop dat één van de broers, J.Th Fikkers in Muntendam achterbleef. De naam van de werf in Muntendam blift Gebroeders Fikkers, maar de werf wordt vaak geïdentificeerd als J.Th Fikkers, om hem van die van de overige broers te onderscheiden.

In 1913 gaat "een" Fikkers (vermoedelijk J. Th.) een avontuur aan met de dan nog jonge scheepsbouwer Wilhelmus Christianus Hendrikus Grol uit Oude Pekela. Zij huren in 1913 de voormalige werf van Drenth aan (=Drenth-Veendam), die al enige tijd niet meer gebruikt werd. Zij werken twee jaar samen onder de naam Fikkers en Grol (=GrolFikkers-Veendam) Daarna neemt Grol die werf over en gaat verder als Gebr. Grol, scheepswerf Werklust (=Grol-Veendam).

J. Th Fikkers heeft zijn werf in Muntendam, maar woont in Veendam, en houdt daar kantoor. Dus wordt zijn werf ook wel aaangeduid als Fikkers-Veendam.

In 1933 verkoopt J. Th Fikkers de werf in Muntendam en koopt de werf De Liesbosch in Jutphaas (=Liesbosch-Jutphaas).

Ik heb de metingen als volgt onderverdeeld:
- Alle metingen die als werfnaam (een of andere permutatie van) Fikkers hebben en als werfplaats Muntendam vallen onder deze werf.
- Alle metingen die als werfnaam Fikkers of J.Th. Fikkers hebben, maar NIET Fikkers en Grol, en als werfplaats Veendam, vallen ook onder deze werf.
- Ik heb Fikkers en Grol in Veendam als aparte werf opgevoerd. En natuurlijk de Gebroeders Grol in Veendam ook.

Uit Genealogicus, genealogie van de familie Fikkers: "B.V-c Berend Fikkers; geboren Kalkwijk 03-03-1850, overleden Veendam 19-01-1931, zoon van Derk Fikkers en Maria Schreuder. Scheepstimmerman. Verhuisde 24-3-1875 naar Muntendam. Begon in dat jaar een scheepswerf aan het oude verlaat op de grens Muntendam-Veendam."

Idem: "B.VI-b Theodorus Johannes (Derk) Fikkers; geboren Oude Vallaat, Muntendam 02-01-1881, overleden Groningen 13-07-1955, begraven Sappemeer, r.-k.begraafplaats, zoon van Berend Fikkers en Leentje Kramer. Scheepsbouwer te Muntendam (1917). Verhuisde in september 1922 naar Martenshoek (Hoogezand), waar hij een scheepswerf begon aan de Werfkade. In 1938 werd het bedrijf omgezet in een NV."

Idem: "B.VI-c Johannes Theodorus Fikkers; geboren Oude Vallaat, Muntendam 16-09-1883, overleden Wieringen 05-03-1948, begraven Veendam, r.-k. begraafplaats 09-03-1948, zoon van Berend Fikkers en Leentje Kramer. Scheepsbouwer."

Idem: "B.VI-d Bernardus Gerhardus (Bernard) Fikkers; geboren Oude Vallaat, Muntendam 13-11-1890, overleden 's-Gravenhage 25-09-1976, begraven Nijmegen H. Landstichting, zoon van Berend Fikkers en Leentje Kramer. Scheepsbouwer."

Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal : "In 1933 wordt de werf verkocht en betrekt J. Th. Fikkers de scheepswerf 'De Liesbosch' te Jutphaas/Utrecht." Dus Th. J. in 1922 naar Martenshoek, J. Th. in 1933 naar De Liesbosch - alleen over Bernard is verder niets bekend

(JS, nov. 2019, aangevuld mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!