Werf: C. van der Giessen & Zonen

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. van der Giessen & Zonen".

Algemeen

De werfcode is: =Giessen-KrimpenIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Stormpolder in Krimpen aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 855 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 486 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1865.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1951.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Van der Giessen - de Noord N.V. in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

In de literatuur is sprake van twee werven: A. van der Giessen ("De Nijverheid") en C. Van der Giesssen ("De Hoop"), die naast elkaar liggen. Die twee werven gaan in 1859 uit elkaar en komen in 1908 weer bijeen. Er zijn geen metingen waar als werf de naam "De Hoop" of "De Nijverheid" gebruikt wordt, dus op die manieren zijn de werven niet uiteen te houden. Er zijn ook maar twee metingen waar expliciet de naam "A. van der Giessen" gebruikt wordt. Er zijn meer metingen waar "C. van de Giessen" gebruikt wordt, maar het merendeel is gewoon "Van der Giessen". Kortom, ik kan de twee werven aan de hand van de metingen niet uit elkaar houden. Daarom gooi ik de metingen van deze twee werven op één hoop. Als je de schepen van deze werf opvraagt krijg je dus tot 1908 zowel de schepen van "A." als van "C. " te zien (JS, sept 2019)

Ik heb wel onderscheid gemaakt tussen C. Van der Giessen en Zn (deze werf) en Van der Giessen - De Noord, de combinatie die vanaf 1962 onder die naam verder ging. Zie aldaar.

Er zit een vreemd "gat" in de metingen. De metingen voor deze werf (dus C. van der Giessen) lopen over schepen die gebouwd zijn tot 1952. Daarna komen er pas weer metingen over schepen die gebouwd zijn door Van der Giessen - De Noord, vanaf 1963. Waarom niets over die tussenliggende twaalf jaar? (JS, sept 2019)

In de metingen wordt een aantal malen een werf Van der Giessen in Krimpen an de Lek opgevoerd. Daar moeten de meters zich vergist hebben, er is nooit een werf van Van der Giessen in K a/d Lek geweest. Die metingen schaar ik ook onder deze werf. (JS, sept. 2019)

Er komt één keer een meting voor (A20581N) met als werf Van der Giessen te Rotterdam. Een schip, gebouwd in 1904, gemeten in 1985. Weet die meter veel, na al die tijd. Dus die heb ik ook bij deze Van der Giessen gezet. (JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!