Werf: Van der Giessen - de Noord N.V.

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van der Giessen - de Noord N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =GiessenNoord-Krimpen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Locatie Stormpolder in Krimpen aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 38 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 24 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf C. van der Giessen & Zonen in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

Een fusie van Van der Giessen te Krimpen a.d. IJssel en Scheepswerf De Noord in Alblasserdam. Beide locaties blijven (in eerste instantie) open, de werf in Alblasserdam vooral als marinewerf. 1962-2004.Na 2004 overgenomen door IHC, dan Hollandia-Kloos, dan weer IHC.

Tussen 1970 en 1988 geen nieuwgebouwde schepen in de metingen.

(JS, jan. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!