Werf: N.V. Werf Gusto v/h A.F. Smulders

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Werf Gusto v/h A.F. Smulders".

Algemeen

De werfcode is: =Gusto-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Maasdijk 5 in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 20 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 14 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1979.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf IJzergieterij en Machinefabriek A.F. Smulders in Slikkerveer.

Bijzonderheden

De naam "Gusto" is een samentrekking van de voornamen van de kleinkinderen van A.F. Smulders, August en Cato.

Opgericht in 1905. Op 1 juni 1905 geopend. De eerdere vestigingen in Utrecht (Smulders-Utrecht, 500 medewerkers) en Slikkerveer (Smulders-Slikkerveer, 800 medewerkers) werden overgeplaatst naar de nieuwe werf in Schiedam.

In 1905 heette de werf officieel nog "A.F. Smulders", pas vanaf 1911 werd de naam "Werf Gusto" officieel. De organisatie veranderde toen ook van een Commanditaire Vennootschap in een een N.V.

In de jaren '20 en '30 diversifieerde Gusto aanmerkelijk: Constructie (Gusto Staalbouw), kranenbouw, deelname in Hoogovens, mijnbouw, stationsoverkappingen, zelfs transportbanden. Maar uiteindelijk werd toch meest baggermaterieel en vanaf de jaren '60 offshore-materieel gebouwd. Op zijn hoogtepunt had Gusto (over alle divisies heen) 2200 werknemers.

Vanaf W.O. II (1943) werkten een aantal werven die actief waren in de baggerbouw samen in I.H.C. Holland. (IHC stond oorsronkelijk voor Internationale Holland Combinatie.) In 1965 werd die samenwerking aangetrikken en werd de naam van de werf van "Werf Gusto" veranderd in "IHC Gusto BV".

Vanaf 1941 werd het voormalige werfterrein in Slikkerveer, dat in 1905 verlaten werd en in 1917 verkocht werd, teruggehuurd. In 1962 werd dat terrein teruggekocht. Zie Gusto-Slikkerveer. Daarnaast was er een mijnbouw divisie actief in Geleen.

IHC Holland Gusto ging zich specialiseren in de offshore-bouw. Dat leidde al snel tot grote verliezen en in 1978 werd het bedrijf gesloten.

Van de werf is zo goed als niets meer over. Het terrein is thans (2020) ontsloten als opslag- en lichte industrieterrein: Minervaweg, Fortunaweg, Mercuriusweg, alle in Schiedam. (De Gustoweg was indertijd een ontsluitingsweg.) Aan de Maasdijk in Schiedam, net ten oosten van de Koninginnebrug, staat een bescheiden monument dat de toenmalige poort verbeeldt.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!