Werf: Haeser en Leeuwenstein

in Hardinxveld-Giessendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Haeser en Leeuwenstein".

Algemeen

De werfcode is: =HaeserLeeuw-Hardinxv
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 287 (?) in Hardinxveld-Giessendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 44 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 14 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepsbouwwerf De Hoop in Hardinxveld-Giessendam.

Bijzonderheden

Website Streekgeschiedenis Alblasserwaard maakt melding van twee perioden: 1903 - 1917 en 1926 - 1965. Dat zijn misschien wel twee verschillende werven, want andere bronnen vermelden dat het terrein van de werf in 1917 zou zijn overgenomen door de werf De Hoop (zie aldaar).
Dan zou de werf in 1926 heropgericht zijn. Dat is in overeenstemming met de metingen: slechts twee metingen uit de periode 1928 - 1929, maar wel onder een afwijkende naam: niet meer Haeser en Leeuwenstein, maar Haeser en Zn. Als adres wordt genoemd: Kerkesloot, "die achter café De Sport van de familie Rijkaart lag."
Volgens de website Streekgeschiedenis Alblasserwaard werd de (tweede?) werf in 1965 overgenomen door Damen.

Mijn correspondent G. Muilwijk (een kleinzoon van één van de oprichters van De Hoop) noemt als voornamen van Haeser: Petrus Antonius Haeser. Die namen (of initialen daarvan) komen in de metingen niet voor, maar dat zegt niets. Dit wordt bevestigd door de genealogie-pagina van de familie Haeser.

Ik heb ervoor gekozen om de mogelijk twee werven hier samen te vatten. Het is schijn-nauwkeurigheid om ze voor die twee metingen van 1928 en 1929 te splitsen.

De meting van een "motorpaviljoenschip" dat gebouwd zou zijn in 1893 moet met een korrel zout genomen worden: dat was voordat de werf gesticht werd en dan zou de werf verdraaid vroeg bij de motorschepen geweest zijn .

(JS, Mei 2019, herzien juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!