Werf: N.V. Scheepsbouwwerf De Hoop

in Hardinxveld-Giessendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-Hardinxv
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 616 in Hardinxveld-Giessendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 323 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 208 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1986.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Haeser en Leeuwenstein in Hardinxveld-Giessendam.

Bijzonderheden

Opgericht 1917 door K. van Aken en M. Blokland. De werf werd in de beginjaren in de scheepsmetingen ook aangeduid als "Blokland en Van Aken" (of omgekeerd).
K. (Klaas) van Aken (geboren 18 juli 1887 in Schellingwoude) is tot 1954 directeur van de werf gebleven.
M. (Maarten) Blokland (geboren 25 oktober 1891 in Sliedrecht) had meer ijzers in het vuur. Volgens Lissenburg heeft hij in de crisistijd zijn aandeel verkocht aan Klaas van Aken en is hij (terug-)verhuisd naar Sliedrecht. Daar begon hij als makelaar in schepen en baggermateriaal. Hij liet kennelijk ook onderlossers ("elevatorklepbakken" of "zolderbakken") voor eigen rekening bouwen. In de metingen zijn die terug te vinden als u zoekt op eigenaar M. Blokland met als woonplaats Sliedrecht. Opmerkelijk is dat de eerste twee van die bakken bij Van Rees in Sliedrecht gebouwd zijn, daarna enkele bij De Hoop. Ook in de jaren '50 liet hij nog enkele bakken bouwen, maar bij de machinefabriek Holland, niet meer bij De Hoop.
Niet te verwarren met de jachtbouwer Blokland in (dan) Hardinxveld-Giessendam, die van 1976 - 1980 actief was.

De heer G. Muilwijk, kleinzoon van de heer Van Aken, verschafte me waardevolle details over de oprichting van de werf en loste de naamsverwarring met Blokland en Van Aken op. De werf zou volgens de heer Muilwijk gevestigd zijn op het terrein van de voormalige werf van Haeser en Leeuwenstein (zie aldaar).

Volgens de heer Muilwijk (die ook twee ooms had die werkten op de werf) is De Hoop ... "in 1966 overgenomen door de de Sleephellingmaatschappij Scheveningen, die in 1979 failliet is gegaan. [...] De Hoop is waarschijnlijk doorgestart, en definitief failliet gegaan in 1987. [...] Na het faillissement namen Van Mill BV en Stout BV, beide uit Hardinxveld, het terrein van De Hoop over. Tegenwoordig is Dalm Oude Metalen gevestigd op het oude adres van De Hoop."

Deze werf wordt expliciet genoemd bij de "grotere bedrijven" in Nederland waaronder in 1947 67 ton kaas "bon vrij" verdeeld wordt.
Zie de Handelingen van de Tweede Kamer, Aanhangsel, Vel 117, blz. 243 - 244

In de Nederlandsche Staatscourant van 11 december 1946, blz 11, staat de aankondiging dat bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 juli 1946 de duur van de vennootschap is verlengd voor onbepaalde tijd. Waarom was dat nodig?

In januari 1986 haalt De Hoop nog een order binnen voor 14 vissersschepen voor India. Anderhalf jaar later, in juli 1987, verslikt de werf zich in een order uit Marokko voor 2 vissersschepen, die worden afbesteld. Dat leidt tot faillissement, waarbij 100 werknemers op straat komen te staan. Uit de tekst in het Reformatorisch Dagblad blijkt dat deze werf een zusterwerf is van De Hoop in Schiedam (Zie: =Hoop-Schiedam). De Schiedamse werf wordt een maand later door Damen overgenomen, voor de vestiging in Hardinxveld valt het doek.

Er is een meting waarin deze werf genoemd wordt vóór de vermoedelijke oprichtingsdatum. Meting A7156N gaat over een schip uit 1907 dat op deze werf gebouwd zou zijn. Een eerdere meting (D2005N) uit 1907 (dus het bouwjaar) van dat zelfde schip noemt als bouwplaats wèl Hardinxveld, maar noemt de werf niet. Misschien werd Haeser en Leeuwenstein bedoeld? (Maar er zaten vele werven in Hardinxveld.)

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!