Werf: N.V. Mij. Tot Exploitatie van de Scheepswerf en Machinefabriek Holland Nautic

in Haarlem

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Mij. Tot Exploitatie van de Scheepswerf en Machinefabriek Holland Nautic".

Algemeen

De werfcode is: =HollandNautic-Haarle
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Spaarndamseweg 120 / Paul Krugerkade in Haarlem (Exclusief Schoten (thans Haarlem-Noord).).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 49 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1954.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Werf Conrad in Haarlem.

Bijzonderheden

Een nieuwe werf op het terrein van de oude Conrad werf aan de Spaarndamseweg in Haarlem. Volgens opgave van de vereniging Oud-Schoten in 1956 verkocht aan Zwolsman, hoewel de laatst gemeten schepen uit 1954 stammen.

De relatie met het huidige electronicabedrijf Holland Nautic in Apeldoorn is mij niet duidelijk (JS, mei 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!