Werf: Scheepswerf Hollandia

in Spaarndam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Hollandia".

Algemeen

De werfcode is: =Hollandia-Spaarndam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Lageweg (Thans: Molenwerf) in Spaarndam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Scheepswerf Vooruit in Spaarndam.

Bijzonderheden

Van Dijk was mede-eigenaar van de werf Neerlandia in Schoten (Haarlem). Van den Beldt beschrijft het zo: "Op 16 november 1912 verleende het college van B&W van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude toestemming aan de firma Brouwer en Van Dijk, gevestigd te Schoten, om een scheepswerf met constructiewerkplaats aan te leggen op een met vuil opgehoogd terrein gelegen aan de Lage Dijk op de plaats waar nu Scheepswerf Stapel is gevestigd. Dit werd de scheepswerf "Hollandia" van directeur Frans van Dijk. [...] In 1917 ontstonden er problemen tussen Frans van Dijk en een afnemer. Om tot een oplossing te komen verkocht Frans van Dijk zijn scheepswerf aan de Werf "Vooruit" uit Enkhuizen. De directeur van die werf was C. Stapel Gzn en hij wilde in Spaarndam een filiaal vestigen."

Uit het Haarlems Dagblad van 6 juli 1913 blijkt dat de vennootschap tussen Brouwer en Van Dijk in Haarlem is verbroken met de oprichting van deze werf.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!