Werf: N.V. IJsselwerf

in Capelle aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. IJsselwerf".

Algemeen

De werfcode is: =IJsselwerf-Capelle
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was IJsseldijk nabij Poolvosweg in Capelle aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 26 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1953.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. Marckmann en Faassen's machinefabriek, ketelmakerij en scheepsbouw in Capelle aan den IJssel.

Bijzonderheden

Er is één meting uit 1925 waarbij staat dat de sleepboot op deze werf gebouwd zou zijn. Dat is een hermeting uit 1971. Maar ... in 1925 bestond de werf nog niet onder deze naam. Dus ofwel de meter bedoelde de werf van Marckman & Faassen, de voorloper van de IJsselwerf, ofwel de sleepboot is in 1971 verbouwd bij de IJsselwerf.

In 1977 gefuseerd met De Groot & Van Vliet, waarna de werf verder gaat als YVC Capelle (IJsselwerf en Van Vliet Combinatie). Dat is kennelijk niet tot de meters doorgedrongen.

Deze werf heeft niets te maken met de vooroorlogse IJsselwerven in Utrcht, Kampen en Gorinchem (zie =IJsselwerf-Gorinchem). Alleen de naam is hetzelfde.
(JS, sept 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!