Werf: N.V. Marckmann en Faassen's machinefabriek, ketelmakerij en scheepsbouw

in Capelle aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Marckmann en Faassen's machinefabriek, ketelmakerij en scheepsbouw".

Algemeen

De werfcode is: =Marckmann-Capelle
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kralingse veer, Nijverheidsstraat in Capelle aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 90 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 39 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1885.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Firma A. Kalkman & Zn in Capelle aan den IJssel.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. IJsselwerf in Capelle aan den IJssel.

Bijzonderheden

Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal rond 1901 begonnen aan de Nassauhaven als machinefabriek. In 1912 wordt het terrein van de voormalige werf Kalkman in Capelle overgenomen. In 1924 stapt Faassen eruit, in 1928 daarom een naamswijziging - die in de metingen ook braaf terugkomt. In W.O. II kennelijk zò "fout" geweest dat de werf in 1945 genationaliseerd wordt. In 1947 herstart als IJsselwerf in Capelle.

In principe zou ik dit als twee werven moeten rekenen: alles wat gebouwd is voor 1912 is dus gebouwd aan de Nassauhaven, alles van na die tijd in Capelle. De meting van 1885 is in ieder geval fout - misschien werf Kalkman bedoeld. Dan blijven er drie metingen over van voor 1912. Alle drie geen "eerste metingen" d.w.z. zeker nieuwgebouwde schepen. Ik vind het sop de kool niet waard en zet alles bijeen in deze entry.

In 1929, bij de oprichting van de N.V., zijn (tenminste 100) aandelen uitgegeven van 1.000 gulden nominaal

Voor zo'n grote werf verrassend slecht gedocumenteerd.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!