Werf: J. Smit Czn.

in Alblasserdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Smit Czn.".

Algemeen

De werfcode is: =JSmit-Alblasserdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Toen: 1e Kade. Thans: Jan Smitkade/Kraanbaan in Alblasserdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 146 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 53 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1885.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1950.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Verolme Scheepswerf Alblasserdam N.V. in Alblasserdam.

Bijzonderheden

Uit de inleiding op het archief van de werf: "De scheepswerf te Alblasserdam werd gesticht door Cornelis Smit (1784 - 1858). In 1812 kocht hij een stuk land [...]. In 1814 liep het eerste schip van stapel. [...]
Cornelis werd opgevolgd door Jan (1825 - 1908), zijn enige zoon. Onder de naam Jan Smit Czn werd het bedrijf voortgezet.
Tot zijn dood in 1908 bestuurde hij de scheepswerf samen met zijn zoons Hendrik en Cornelis. Zoon Ulrich was een scheepswerf begonnen onder de naam Werf de Noord.
Na het overlijden van zijn vader neemt Cornelis de scheepswerf over. De naam van de werf wordt gewijzigd in N.V. Scheepswerf v/h Jan Smit Czn. Als Cornelis in 1926 overlijdt, neemt zijn enige zoon Jan de scheepswerf over. Jan (1882 - 1948) blijft ongehuwd en bij zijn dood in 1948 [... is er geen opvolging]."

Scheepsbouwer Cornelis Verolme koopt de werf in 1950. Zie aldaar. "De werf wordt drastisch gemoderniseerd. Veel van het aanwezige gereedschap en machines dateren nog uit het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw."

Die zoon Ulrich die de scheepswerf De Noord start is een kleine complicatie. In de metingen komt De Noord natuurlijk als aparte werf voor, maar ook "Smit (Scheepswerf De Noord)" en verscheidene malen "J. U. Smit". Ik ga er vanuit dat deze J.U Smit bovengenoemde Ulrich is, en de door hem gebouwde schepen neem ik dus op bij De Noord (Zie aldaar). Misschien ten onrechte. Caveat Lector!

Volgens Vergane Glorie, de website over de scheepsbouw in Alblasserdam, werd de werf ook "de oude wurref" genoemd. Ah, daar wordt Jan Ulrich Smit ook bij name genoemd als de stichter van de werf De Noord.

Wikipedia noemt het lemma over deze werf "De Oude Werf".

De inleiding op het archief van de werf geeft als locatie: "Aan de Noord, tussen het riviertje de Alblas, de Kade en het Cortgene. Het Kraanspoor is nog herkenbaar." Dat zijn dus de huidige Jan Smitkade. en de Kraanbaan.


(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!