Werf: Verolme Scheepswerf Alblasserdam N.V.

in Alblasserdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Verolme Scheepswerf Alblasserdam N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Verolme-Alblasserdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Aan de Noord, tussen het riviertje de Alblas, de Kade en het Cortgene. Het Kraanspoor is nog herkenbaar. in Alblasserdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 13 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 12 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1960.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Deze werf is een vervolg op de werf J. Smit Czn. in Alblasserdam.

Bijzonderheden

in 1950 nam Cornelis Verolme de in 1812 gestichte scheepswerf Jan Smit Czn. te Alblasserdam over en gaf het de naam 'Verolme Scheepswerf Alblasserdam' (VSA). In tegenstelling tot Smit concentreerde Verolme zich op de bouw van zeeschepen. Tussen 1960 en 1980 (slechts) 13 metingen van binnenvaartschepen: twee sleepboten, maar het merendeel baggermateriaal en pontons.

In 1977 overgenomen door Van der Giessen De Noord. Daarna geen nieuwbouw meer. In 2000 gesloten en het terrein is daarna herontwikkeld tot woonwijk.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!