Werf: Klaas Kater

in Monnickendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Klaas Kater".

Algemeen

De werfcode is: =KlKater-Monnickendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was op 't Prooien in Monnickendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf C. de Haas in Monnickendam.

Bijzonderheden

Slechts één meting: A2935N. Dit is een botterzeiljacht, gebouwd in 1910 dat wordt toegeschreven aan Klaas Kater. Maar ... Klaas Kater (1820 - 1898) was in 1910 al 12 jaar dood, en de werf was in dat jaar dan ook in handen van Kater's schoonzoon, C. de Haas. Maar daar de meting expliciet Klaas Kater vermeldt heb ik hem toch maar zo opgenomen.
Overigens zou De Haas in 1922 deze werf verkopen aan Van Goor. Zie aldaar.

Er zijn meer metingen van schepen die gebouwd zijn door Kater in Monnickendam. Maar omdat die allemaal van na 1898 zijn ga ik er vanuit dat die horen bij de andere Kater, Dirk Kater, van de werf aan de haven. Dat /hoeft/ dus niet te kloppen. Caveat lector!
(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!