Werf: C. de Haas

in Monnickendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. de Haas".

Algemeen

De werfcode is: =Haas-Monnickendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was aan 't Prooijen in Monnickendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1871.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1894.

Deze werf is een vervolg op de werf Klaas Kater in Monnickendam.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Van Goor's Scheepswerf en Mach.fabr. N.V. in Monnickendam.

Bijzonderheden

Hier klopt geen duvel van, maar het is wel verklaarbaar. Eerst maar even de feiten. Aan het Prooijen in Monnickendam lag de "Kleine werf" van Klaas Kater (er was ook een "Grote werf van een andere Kater aan de Haven). Klaas kater had geen zoon, alleen een dochter die in 1964 trouwde met Cornelis de Haas. Toen Klaas Kater in 1898 overleed erfden zijn dochter en schoonzoon (De Haas dus) de werf. In 1922 verkocht De Haas de werf aan Van Goor uit Kampen.

Nu hebben we twee metingen (A22686N en A3551N) van twee schepen die gebouwd zouden zijn in 1871, resp. 1894 bij De Haas. Maar de werf was toen nog van Klaas Kater! Kijk je beter naar beide metingen, dan zie je dat die véél later uitgevoerd zijn - die van het schip uit 1871 zelfs pas in 1971, dis 100 jaar later. Misschien was de naam Kater toen weggezakt en stond de naam De Haas nog in het geheugen? Het alternatief is dat De Haas als meesterknecht in de boeken stond, en zijn naam dus bewaard gebleven is. Hoe dan ook, de data kloppen niet. Om het nog wat pikanter te maken is er een meting van een botter uit 1910 (dus 12 jaar na de dood van Klaas Kater) die juist aan Klaas Kater wordt toegeschreven.

Ik heb het als volgt opgelost: de twee metingen die hierboven genoemd worden heb ik gezet bij C. de Haas, zoals in de meting staat. De meting uit 1910 heb ik gezet bij Klaas Kater, ook weer omdat het zo in de meting staat. Maar in de volgorde van de werven doe ik het "historich goed": tot 1898 Klaas Kater, van 1898 tot 1922 C. de Haas en vanaf 1922 Van Goor. (JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!