Werf: N.V. Scheepswerf De Klop

in Zuilen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf De Klop".

Algemeen

De werfcode is: =Klop-Zuilen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Fortlaan (thans in Utrecht) in Zuilen.  

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 12 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek de Klop in Sliedrecht.

Bijzonderheden

Vernoemd naar het "Fort aan de Klop" aan de Vecht in Zuilen (thans: Utrecht). Opgericht 1905 eeuw door drie broers Van Noordenne uit Sliedrecht. Oorspronkelijk bedoeld als reparatiewerf voor baggermaterieel, maar al spoedig vond er ook nieuwbouw plaats. Volgens Dredgepoint werd het bedrijf in 1905 overgenomen door Bos & Kalis. Zeker niet Bos & Kalis (die toen nog niet bestonden). Pas na de verhuizing naar Sliedrecht nam W.J. Kalis Wzn &Co Baggermaatschappij alle aandelen van de Van Noordennes over.

In 1915 werd het bedrijf omgezet in een N.V. en werd de naam "N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek de Klop".

Omdat het terrein te klein was voor nieuwbouw en omdat de opdrachtgevers zich concentreerden langs de Beneden Merwede werd de werf in 1916 verplaatst naar Sliedrecht.

In 1913 was naast de werf een machinefabriek De Klop gesticht. Dit deel van het bedrijf bleef achter in Zuilen. In 1922 verhuisde de machinefabriek naar Rotsoord aan de Diamantweg. Het pand heeft daar tot 2007 gestaan en is toen (illegaal) gesloopt. Er zijn thans herbouwplannen.

Er staat thans op ongeveer dezelfde plaats weer een scheeps- en jachtwerf De Klop, maar die is in 1946 opgericht, dus 30 jaar na de verhuizing van de eerste De Klop uit Zuilen (zie: =Klop-Utrecht).

Meting A12681N geeft oorspronkelijk als werf en bouwjaar: "De Klop, Sliedrecht, Onbekend". Dat is in een ander handschrift gecorrigeerd tot: "De Klop, Zuilen, 1907". Ik toon deze meting hier en niet bij De Klop in Sliedrecht.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!