Werf: N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek de Klop

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek de Klop".

Algemeen

De werfcode is: =Klop-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Industrieweg in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 201 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 158 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1979.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. Scheepswerf De Klop in Zuilen.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf IHC van Rees - De Klop B.V. in Sliedrecht.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf De Klop uit Zuilen (zie aldaar). Het terrein daar was te beperkt voor nieuwbouw en de voornaamste afnemers (baggerbedrijven) zaten in Sliedrecht. Daarom werd in 1917 de werf naar Sliedrecht verplaatst, officieel op 16 maart 1917.
Korte tijd later kwamen de aandelen in handen van W.J. Kalis Wzn & Co's Baggermaatschappij. De oorspronkelijke eigenaars, de Gebr. Van Noordenne, begonnen daarna de werf "Kerkerak", eveneens aan de Industrieweg. Hiervan zijn geen metingen bekend. Het industrieterrein langs de Industrieweg in Sliedrecht is ter plaatse nog steeds bekend als het Kerkerak.

In 1919 ging W.J. Kalis Wzn failliet. Het bedrijf werd geherfinancierd als N.V. Het geplaatst kapitaal was 2 miljoen gulden, verdeeld over 500 6% cumulatief preferente winstdelende aandelen van elk 1.000 gulden en 1.500 gewone aandelen van elk 1.000 gulden. De eigenaars van Kerkerak namen een belangrijk deel van de aandelen af. Beide werven werden later (in 1932) samengevoegd.

De Klop was een "landmark" in Sliedrecht wegens de twee overkapte hellingen. De kap staat er nog steeds, maar de overkapte hellingen hebben in 1957 plaatsgemaakt voor een werkhal. Aan beide zijden van de hal kwamen betonnen hellingen

Dit was een grote werf. In 1921 waren er 412 mensen werkzaam. In 1935, in de crisistijd, was dat aantal geslonken tot 73, in 1956 350 en in 1966 waren er 290 mensen in dienst.

In 1943 is De Klop één van de zes oprichters van de IHC -de Industrieele Handels Combinatie. In feite was IHC een verkoopcombinatie van de zes werven, pas later komt, onder druk van de teruggang in de baggerindustrie nauwere samenwerking op gang. We zien dat weerspiegeld in de naam die de scheepsmeters gebruiken: tot 1967 "De Klop" zonder IHC, vanaf 1967 "IHC de Klop".
In 1978 nam IHC de nabijgelegen werf en concurrent Van Rees over. De twee werven werden samengevoegd onder de naam IHC Van Rees -De Klop. Zie aldaar.

Er zijn 5 metingen die een bouwjaar opgeven van vóór 1916. Meting A12681N geeft oorspronkelijk als werf en bouwjaar: "De Klop, Sliedrecht, Onbekend". Dat is in een ander handschrift gecorrigeerd tot: "De Klop, Zuilen, 1907". Een eerdere meting (D4772N) van hetzelfde schip is wel correct. Ik toon meting A12681N bij De Klop in Zuilen.
Een viertal metingen van een en dezelfde elevatorbak geeft als werf "De Klop Sliedrecht 1908". Het is niet meer te achterhalen of hier het jaartal fout is of de plaats van de werf. Ik laat deze vier bij Sliedrecht staan, hoewel er dus "iets" fout aan is. We kunnen niet meer achterhalen wat.

Meting AN1597 geeft als bouwwerf van "Rijkspont 8" eenvoudig op "Scheepsbouw- en Machinefabriek" in Sliedrecht. Omdat Rijkspont 7 en Rijkspont 9 in dezelfde periode (1934/1935) bij De Klop gebouwd zijn mag je veilig aannemen dat dat ook voor Rijkspont 8 gold. Ik heb hem hierbij gezet.

Meting R40994N (een demontabele zuiger van 15 meter) geeft als werf aan "N.V. Scheepsw. + Mach. fabr. De Hoop" in Sliedrecht. Nou zijn er een hoop De Hoops geweest (sorry voor de flauwe grap), maar nou juist niet in Sliedrecht! Er bestaat een volgende meting voor dezelfde zuiger ( RN2023) die De Klop aangeeft. Dus ik neem die De Hoop met een korrel zout en zet deze meting ook bij De Klop.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!