Werf: N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Leidschendam

in Leidschendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Leidschendam".

Algemeen

De werfcode is: =Leidschendam-Leidsch
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sluiskant 2 (thans Van Ravesteijnkade) in Leidschendam (Samenvoeging in 1938 van Veur en Stompwijk, thans Leidschendam-Voorburg).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 20 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1967.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jachtwerf Tengro in Leidschendam.

Bijzonderheden

Opgericht 1919. Op de plaats waar thans aan de ene kant de Van Ravesteijnkade ligt en aan de andere kant het woonwijkje met straten als "Scheepswerf", "Helling" etc. staat. Het oorspronkelijke adres was Sluiskant 2, maar dat is verdwenen.

In de Tweede Wereldoorlog werden er bootjes voor Engelandvaarders gebouwd. Na de oorlog lag de werf enige tijd stil. Rond 1950 (de artikelen waar ik me op baseer zijn rijkelijk vaag in hun tijdsaanduidingen) wordt de werf gemoderniseerd. "Maar bij het aanbreken van de jaren zestig houdt Van Ravesteijn er mee op; hij verpacht het complex aan de botenbouwer Van der Meer." Nog weer later kwam op deze plaats de werf Tengro te zitten.

Eén meting van een schip uit 1922, één meting van een directievaartuig uit 1950, 16 metingen uit de periode 1965 - 1967, meest beunschepen. Dat was dus toen Van Ravesteijn de werf al verpacht had, misschien vandaar dat zijn naam maar één keer in de metingen voorkomt.

Van Ravesteijn moet een interessante kerel geweest zijn. Na zijn dood in juni 1973 liet hij zijn kapitaal aan de gemeente Leidschendam na "voor de inwoners van Leidschendam". Dat geld wordt thans beheerd door het Van Ravesteijnfonds.

Ter herinnering aan de scheepswerf en de heer Van Ravesteijn is op 12 juni 2015 het gedeelte van de Plaspoelkade tussen de Sluiskant en de Warmoezierstraat omgedoopt tot ‘Van Ravesteijnkade’.

(JS, okt 2019, bijgewerkt juni 2022).

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!