Werf: Scheepswerf De Onderneming, Firma Van Limborgh en Jansen

in Nieuw-Lekkerland

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Onderneming, Firma Van Limborgh en Jansen".

Algemeen

De werfcode is: =LimborghJansen-lekke
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Nieuw-Lekkerland.

Er staan 39 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. van Limborgh in Lekkerkerk.

Bijzonderheden

Weer zo'n werf waarover zo goed als niets terug te vinden is. De Wervenlijst van Binnenvaarttaal stelt dat dit de voortzetting is van de werf van J. van Limborgh in Lekkerkerk. (Helaas zonder bronvermelding.)
Is dit dezelfde werf als De Onderneming? Dat is niet zeker, want de twee namen komen nooit samen voor. Maar ook hier ben ik geneigd de wervenlijst van De Binnenvaart te volgen.

Het wordt nog gekker. We hebben 5 metingen van 2 schepen die gebouwd zijn in 1924 met als werf J. Jansen in Nieuw-Lekkerland. Alleen die vijf! Waren het toch twee werven die na 1924 samengaan zijn? En zijn ze dan na 1926 weer uiteen gegaan? Of werkten de vennoten de hele periode óók alleen onder eigen naam?

De vier metingen uit de periode 1900 - 1912 die worden toegeschreven aan deze werf kan ik met de beschikbare literatuur niet verklaren. Misschien moet dat Van Limborgh in Lekkerkerk zijn? Dat is echter niet zeker, dus ik laat ze hier staan.

Kortom, hier moet iemand eens grondig archiefonderzoek naar doen!
(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!