Werf: B.V. Scheepswerf Maaskant

in Stellendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "B.V. Scheepswerf Maaskant".

Algemeen

De werfcode is: =Maaskant-Stellendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Deltahaven 40 in Stellendam.  

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1986.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Machinefabriek Maaskant B.V. in Bruinisse.

Bijzonderheden

Opgericht door Piet Maaskant in 1948.

In de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog werkte Maaskant voor Machinefabriek Lodder. Hij construeerde die lieren (deels) zelf en besloot na de oorlog voor zichzelf te beginnen. Maaskant (samen met twee zoons) begon een machinefabriek annex scheepswerf in Bruinisse, maar opende al spoedig (wanneer precies?) een tweede vestiging in Stellendam. In 2007 werd de vestiging in Bruinisse gesloten.

De werf in Stellendam was in eerste instantie een reparatiewerf voor mosselkotters van de plaatsen langs het (toen nog niet afgesloten) Haringvliet.
In 1967 werd het eerste dok aangeschaft, in 1985 een tweede en in 1990 een derde dok. Dokbeurten zijn nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor Maaskant. Om een idee te geven: Dok 2 werd in april 1985 in gebruik genomen en in 2003 werd daar het 1500e schip in gedokt. Thans (2022) worden er in totaal zo'n 100 schepen per jaar bij Maaskant gedokt.

Later kwam daar nieuwbouw/afbouw bij, merendeels van vissersschepen, maar ook van werkvaartuigen, onder meer voor Rijkswaterstaat. Eind 2021 werd bouwnummer 630 opgeleverd. De casco's worden elders gebouwd (eerst vaak bij Duijvendijk in Bruinisse, thans in Polen) en Maaskant verzorgt de afbouw.

In 1984 werd de werf overgenomen door de Damen groep.

Het hoogtepunt viel in 1987: In dat jaar werden niet minder dan 12 nieuwbouwschepen opgeleverd. Thans ligt, door de tweruglopende nieuwbouw van vissersschepen in het algemeen, de nadruk weer veel meer op onderhoud. Ook een aantal Britse kotters worden bij Maaskant onderhouden. Daarnaast nog steeds nieuwbouw; en ook ombouw van (voormalige) vissersschepen naar werkvaartuigen voor de offschore industrie of naar jachten. In 2021 werkten er 88 mensen bij de werf.

En gezien de vroegste geschiedenis van de werf zal het niet verrassen dat de werf is gespecialiseerd in het onderhoud van lieren.

Van al die schepen die Maaskant gebouwd heeft staan er maar drie in de liggers van de scheepsmetingsdienst. Dat zegt niet zo veel: Vissersschepen werden opgenomen in het Visserijregister, en in principe hoefden ze niet gemeten te worden.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!