Werf: Gebr. Van der Meer, scheepswerf "De Hoop"

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Van der Meer, scheepswerf "De Hoop"".

Algemeen

De werfcode is: =Meer-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Lange Nieuwstraat 73 in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Van der Meer in Vlaardingen.

Bijzonderheden

Voor deze bijdrage heb ik hoofdzakelijk de tekst op de website Schiedam Scheepsbouwstad gebruikt. Voor een uitgebreide versie van dit verhaal moet u daar wezen. Zie Literatuur en bronnen hieronder.

Deze werf is in 1850 gesticht door L.C. Verboom. Na zijn dood in 1883 is de werf verhuurd aan Jacob Verwey & Co, die al een werf in Vlaardingen bezat (zie =Verwey-Vlaardingen). Verwey deed kennelijk niet zoveel met deze werf in Schiedam, er zijn ook geen metingen uit Schiedam van hem bekend. In 1902 verhuurde (of verkocht?) Verwey de werf weer door aan de Gebroeders Van der Meer. Die bouwden in vijf jaar negen houten loggers, waaronder loggers voor vissers uit Hoorn en Enkhuizen.

In 1906 nam de werf een order aan voor de bouw van drie stalen rijnschepen. Ze had echter geen hinderwetvergunning aangevraagd voor de bouw van stalen schepen en de omwonendne makten bezwaar. Dat werd nog een relletje: enerzijds de werf en de afdeling Schiedam van de Rooms-Katholieke Volksbond -- die zich hard maakte voor "dit lichte herstel van de werkgelegenheid" -- anderzijds de buurtbewoners onder aanvoering van "de gefortuneerde heer Loopuyt, rijk geworden in de moutwijnindustrie". (Jenever, JS)

Natuurlijk won de buurt, er was immers geen hinderwetvergunning. Er werd nog een compromis bereikt dat de rijnschepen op een ander terrein gebouwd zouden worden, maar de gemeente had zijn buik vol van de Gebroeders, die het niet zo nauw namen met de regels -- een van die rijnschepen werd deels op de openbare weg gebouwd. Uiteindelijk is er geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, maar de gebroeders Van der Meer trokken aan het kortste eind.

Daarop zijn ze in 1908 of 1909 naar Vlaardingen vertrokken (zie =Meer-Vlaardingen). Daar hebben ze het tot 1919 volgehouden. Het terrein aan de Lange Nieuwestraat was tussen 1909 en 1917 eigendom van de Scheveningse reder Arie van der Toorn Johz. Uit die tijd zijn geen metingen. Na 1917 werd J. van Duijvendijk eigenaar van de werf. Jacob Aartzn. van Duijvendijk (1881-1938) was een zoon van Aart van Duijvendijk van de scheepswerf in Papendrecht (PPD-1). Van Duijvendijk maakte er een reparatiewerf voor ijzeren schepen van, zowel binnenvaart- als zeeschepen, alsmede baggermaterieel. Kennlijk had hij wel een hinderwetvergunning weten te krijgen. In 1925 verkocht hij het terrein weer aan de Gebr. A. en P. Osterholt, die er een motoren- en machinefabriek vestigden.

Er bestond nog een werf De Hoop in Schiedam: de N.V. Scheepsbouwmaatschappij De Hoop. Andere werf! Zie =Hoop-Schiedam.

Het is interessant dat uit de metingen blijkt dat de Gebroeders Van der Meer alle drie die rijnschepen nog in Schiedam hebben weten te bouwe, ondanks alle tegenwerking. Twee metingen maken er Gebr. Vermeer uit Rotterdam van. Maar andere (oudere) metingen van dat schip maken duidelijk dat het gaat om Van der Meer in Schiedam.

(JS, mei 2020. Geheel herzien mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!